Vækst og udvikling i hele landet

Jeg er født, opvokset og bor i et landdistriktsområde. Jeg ved, at nogle landdistriktsområder er udfordrede, og jeg arbejder for, at vi skal skabe et Danmark med vækst og udvikling i hele landet. Det handler om, at det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde uden for de større byer. Jeg kæmper for, at virksomhederne i landdistrikterne får den infrastruktur og arbejdskraft, de har brug for. Flere uddannelsestilbud uden for de største byer. Bedre rammer for foreningslivet og lokale ildsjæle. 


Lovgivning med afsæt i vores hverdag

Det er vigtigt for mig at arbejde for at gøre hverdagen lettere for danskerne. Vi skal tage fat om de sager, der er aktuelle, og som tager afsæt i vores hverdag. Vi skal lovgive på de områder, der berører danskernes hverdag. Gode dagtilbud til vore børn. En værdig ældrepleje. Uddannelser i hele landet. Gode rammer for vores erhvervsliv. Det er vigtigt for mig, at den lovgivning, vi udarbejder på Christiansborg, tager afsæt i vores egen hverdag og i lokale behov.


Mindre bureaukrati og administrativt bøvl

Siden valget i 2015 har vi i Venstre luget ud i bureaukrati og administrativt bøvl for både det private erhvervsliv, skoler og institutioner. Og det skal vi fortsætte med. For jeg tror, det er vigtigt, at vi som politikere hele tiden er bevidste om at rydde op i bureaukratiet. Vi skal ikke skabe flere og flere rigide regler, der flytter fokus fra kerneopgaverne. I stedet skal vi have tillid til både de offentlige ansatte og de selvstændige.


Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Som samfund har vi behov for, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Vi har behov for, at flere unge får øjnene op for de muligheder, en erhvervsuddannelse bringer med sig. I dag peger grundskolen i alt for høj grad mod det almene gymnasie, og derfor er det afgørende, at vi ændrer denne tendens og kultur. Boglige færdigheder er ikke finere eller vigtigere end praktiske færdigheder.


Styrket indsats for unge med særlige behov

Vi er alle gode til noget. Derfor er det for mig afgørende, at mennesker med handicap får den hjælp, de har behov for. I uddannelsessystemet har jeg kæmpet for, at elever med særlige behov skulle få samme mulighed for selv at vælge skole, som alle andre elever. Men jeg arbejder også for, at der skabes bedre mulighed for, at unge med særlige behov kan få et job. Overgangene fra uddannelse til arbejdsmarked skal gøres mere smidig. Alt for mange unge med særlige behov efterlades på offentlig forsørgelse uden noget at stå op til. Jeg mener, at alle skal have muligheden for at tage del i det arbejdende fællesskab.