Mine mærkesager

Frit valg

Jeg kæmper for mere frihed og flere muligheder for borgerne i Sydjylland og i resten af landet.

Forældre skal kunne vælge det dagtilbud og den skole, som passer bedst til barnets behov, uanset om det er privat eller kommunalt. Jeg mener nemlig, at det er forældrene, der er bedst til at træffe valget om hvor deres børn skal passes og gå i skole. Derfor skal vi både have stærke offentlige og private dagtilbud såvel som privatskoler, friskoler og folkeskoler.

Vores ældre er selvfølgelig også gamle nok til at bestemme selv! De skal have friheden til selv at vælge hvor de vil bo, uanset om det er på et kommunalt plejehjem eller friplejehjem. Derfor skal vi have friplejehjem i alle kommuner. De skal også kunne vælge hvem der skal levere deres mad og hjemmepleje. Ganske enkelt fordi det bør være kvaliteten og de enkeltes behov, der tæller.Lovgivning med afsæt i vores hverdag

Det er vigtigt for mig at arbejde for at gøre hverdagen lettere for danskerne. Vi skal tage fat om de aktuelle sager, som tager afsæt i vores hverdag. Vi skal lovgive på de områder, der berører danskernes hverdag: Gode dagtilbud til vores børn. En værdig ældrepleje. Uddannelser i hele landet. Gode rammer for vores erhvervsliv. Det er vigtigt for mig, at den lovgivning, vi udarbejder på Christiansborg, tager afsæt i vores egen hverdag og i lokale behov.

Mindre bureaukrati og administrativt bøvl

Det har længe været en mærkesag for Venstre at få luget ud i bureaukrati og administrativt bøvl for både det private erhvervsliv, skoler og institutioner. Og det skal vi fortsætte med. For jeg tror, det er vigtigt, at vi som politikere hele tiden er bevidste om at rydde op i bureaukratiet. Vi skal ikke skabe flere og flere rigide regler, der flytter fokus fra kerneopgaverne. I stedet skal vi have tillid til både de offentlige ansatte og de selvstændige.Vækst og udvikling i hele landet

Jeg er født, opvokset og bor i et landdistriktsområde. Jeg ved, at nogle landdistriktsområder er udfordrede, og jeg arbejder for, at vi skal skabe et Danmark med vækst og udvikling i hele landet. Det handler om, at det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde uden for de større byer. Jeg kæmper for, at virksomhederne i landdistrikterne får den infrastruktur og arbejdskraft, de har brug for. Flere uddannelsestilbud uden for de største byer. Bedre rammer for foreningslivet og lokale ildsjæle. 

Bæredygtigt dansk landbrug

I Sydjylland er vi gode til at drive landbrug og de danske landmænd er allerede i fuld gang med den grønne omstilling. Det skal vi være stolte af og understøtte en fortsat udvikling af landbruget, så Danmark kan være med til at knække koden til fremtidens klimavenlige fødevareproduktion.Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Som samfund har vi behov for, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Vi har behov for, at flere unge får øjnene op for de muligheder, en erhvervsuddannelse bringer med sig. I dag peger grundskolen i alt for høj grad mod det almene gymnasie, og derfor er det afgørende, at vi ændrer denne tendens og kultur. Boglige færdigheder er ikke finere eller vigtigere end praktiske færdigheder.

Styrket indsats for unge med særlige behov

Vi er alle gode til noget. Derfor er det for mig afgørende, at mennesker med handicap får den hjælp, de har behov for. I uddannelsessystemet har jeg kæmpet for, at elever med særlige behov skulle få samme mulighed for selv at vælge skole, som alle andre elever. Men jeg arbejder også for, at der skabes bedre mulighed for, at unge med særlige behov kan få et job. Overgangene fra uddannelse til arbejdsmarked skal gøres mere smidig. Alt for mange unge med særlige behov efterlades på offentlig forsørgelse uden noget at stå op til. Jeg mener, at alle skal have muligheden for at tage del i det arbejdende fællesskab.