Mærkesager

1. juni 2017

Lovgivning med afsæt i vores hverdag
Det er vigtigt for mig at arbejde for at gøre hverdagen lettere for danskerne. Vi skal tage fat om de sager, der er aktuelle og som tager afsæt i vores hverdag. Vi skal lovgive på de områder, der berører danskernes hverdag. Vi skal sørge for, at vore børn kan få gode daginstitutionstilbud, at de senere trives i deres skoleliv, at alle har mulighed for at tage en uddannelse, at der er hjælp at få, hvis man bliver arbejdsløs og at vor ældre får gode vilkår i deres senior liv. Det er vigtigt for mig, at den lovgivning, vi udarbejder på Christiansborg, tager afsæt i vores egen hverdag.


Plads til personlig frihed og forskellighed

Der skal være plads til frihed og forskellighed i vores dagligdag. Danskerne skal have frihed til at vælge i alle livets faser. De, som har behov for behandling på sygehuse, skal have frihed til at vælge et privathospital, hvis ventelisten er urimelig lang. De ældre skal have frihed til at vælge private firmaer eller købe ekstra tilkøbsydelser. Det er også vigtigt, at der er plads til forskellighed. Der skal være plads til de overintelligente børn, som ikke føler sig udfordret nok i folkeskolen. Der skal være plads til nydanskerne, som ønsker at blive en del af det danske samfund. Jeg vil derfor arbejde for at sikre, at skabe plads til personlig frihed og forskellighed.

 

Støtte og hjælp til de svageste

Vi skal tage hånd om de svageste i vores samfund. Danmark skal ikke være et land præget af negativ social arv og dårlige vilkår for de svageste. Det er derfor vigtigt, at vi har et socialt sikkerhedsnet, som griber fat om de, som har hjælp behov. Vi skal sørge for, at alle altid har mulighed for en ny start og motivere dem til igen at blive en aktiv del af samfundet.

 

Færre regler og mindre kontrol

Vi skal ikke spilde vores ressourcer på regeltyranni og kontrol. Vi skal ikke være et samfund af overvågningsfunktioner og unødvendige regler. Danmark har altid været et land, hvor vi har tillid til hinanden, og til staten. Sådan skal det også være i fremtiden. Derfor vil jeg arbejde for at afbureaukratisere såvel for det offentlige erhvervsliv som for det private erhvervsliv samt for det enkelte individ.


Gode uddannelser og jobs – også i Jylland

Det er vigtigt, at vi ikke skaber et Danmark i ubalance. Den senere tid er begrebet ”Udkantsdanmark” blevet et udtryk, vi ofte har hørt nævnt i medierne og i den offentlige debat. Jeg vil arbejde for, at Jylland ikke bliver Udkantsdanmark og at jyder får de samme muligheder som såvel fynboer og sjællændere. Jeg vil arbejde for, at arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner ikke kun bliver placeret ved større byer som Århus, Odense og København, men at resten af Jylland også bliver set.

 

Vækst og udvikling i erhvervslivet

I disse usikre økonomiske tider er det endnu mere vigtigt, at vi sikrer os, at dansk erhvervsliv har de bedst mulige rammer for udvikling og vækst. Det er virksomhederne, som sætter gang i økonomien, og vi skal derfor sikre os, at de har adgang til den kapital, der er nødvendig for fortsat udvikling. Jeg vil derfor arbejde for at virksomheder hele tiden får bedre rammevilkår. I Venstre har vi blandt andet indført udskydelse af moms, hvilket har givet mange virksomheder mere likviditet mellem hænderne. Vi skal fortsat arbejde for at forbedre erhvervslivets vilkår – og ikke kun de store virksomheders vilkår, men også den lokale tømrervirksomhed.