CV

NUVÆRENDE POSTER

Gruppenæstformand 

Børne- og undervisningsordfører

Turismeordfører

Medlem af:

 • Gruppebestyrelsen 
 • Hovedbestyrelsen
 • Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)
 • Erhvervsudvalget (ERU)
 • Kulturudvalget (KUU)
 • Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)
 • Socialudvalget (SOU)
 • Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)
 • Ældreudvalget (ÆLU)
 • Indenrigsudvalget (IUU)
 • Sydslesvigudvalget

POLITISK ERFARING

2011 - Medlem af Folketinget

2007: Kandidat til Folketinget i Vejenkredsen

2006:  Politisk sekretær f/Kurt Kirkegaard, Christiansborg

2006:  Medlem af Venstres Struktur- og Vedtægtsudvalg

2005:  Vikar f/Politiske sekretær på Christiansborg

2005:  Tovholder for borgmester Ib Kristensen (V) v/Kom.valget

2005:  Form. for Venstres Kommunefor. i Ny Billund Kommune

2004:  Kursusinstruktør i JYFU (Venstre)

2003:  Næstformand i Grindsted Kredsen

2003:  Formand for MF Kurt Kirkegaards Valgudvalg

2002:  Form. Venstres Kommuneorganisation i Grindsted Kommune

2000:  Bestyrelsesmedlem i Krogager Venstre

2000:  Medlem af Venstre

Tidligere ordførerskaber udvalgsposter:

 • 2020-2022: Indenrigs- og turismeordfører
 • 2019-2020: Social- og indenrigsordfører
 • 2016-2019: Børne- og undervisningsordfører samt naturordfører
 • 2015-2016: Uddannelses- og forskningsordfører 
 • 2012-2015: Idrætsordfører 
 • 2011-2013: Ordfører for Færøerne
 • 2011-2015: Delordfører for efterskolerne
 • 2011-2015: Delordfører for de frie skoler
 • 2012-2012: Delordfører for de nye naturfonde
 • 2011-2013: Færøudvalget
 • 2011-2013: Kommunaludvalget
 • 2011-2015: Venstres kontaktperson til LOF 


ARBEJDSERFARING
2011 -              Medlem af Folketinget
2007 - 2011    Koordinator i tømrervirksomhed.
2006 - 2007  Sekretær privat virksomhed + politisk sekretær, Christiansborg
1997 - 2006   Overassistent; Børne- og Kulturforvaltningen
1987 - 1997    Assistent; Skoleforvaltningen i Grindsted Kommune
1987 - 1987    Kontorass.; Den Jyske Sparekasse
1985 - 1987    Elev; Skoleforvaltningen i Grindsted Kommune     
1984 - 1985    Husassistent; Riber Kjærgaard
1983 - 1984    Fabriksarbejder; Brdr. Ludvigsen, Agerbæk            


UDDANNELSE
2003:  Projektlederudd. 
2003:  Diplom: Service psykologi
2002:  Diplom: Samfundsvidensk.metode
2001:  Fra medarb. til leder, Danmarks Pæd. Universitet
1997:  Diplom: Planlægning, budget og regnsk.
1993:  Dansk Kommunalkursus 2
1990:  Dansk Kommunalkursus 1
1987:  Erhvervsfaglig grundudd.
1985:  1 årig HH, Esbjerg Handelsskole
1983:  Studentereksamen, Grindsted Gymnasium
1980:  Folkeskolens afgangsprøve, Agerbæk Skole


FRITIDSINTERESSER
1994 - 2000  Sekretær og tovholder v/opførelse af Teglgaardshallen
1995 - 1998  Formand i tennis- og badmintonudvalg
1993 - 1994  Volleyball-træner (herrer-senior)
1991 - 1994  Sekretær i tennis- og badmintonudvalg
1980 - 1998  Gymnastikleder for børne- og voksenhold
Tidl. aktiv gymnast, badminton- og volleyballspiller